matka-2017

Arvonnan säännöt

1.    Arvonnan järjestää Finpro – Visit Finland, PL 358, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, Suomi, Y-tunnus ID 2725690-3.

2. Arvonnan palkinto on matkalahjakortti, jonka toimittaa https://finlandtours.fi/. Palkinnon arvo on 500 euroa.

3. Palkintoa ei voi siirtää eikä vaihtaa rahaksi.

4. Arvonta suoritetaan videohaastatteluja 19.–22. tammikuuta 2017 antaneiden kesken. Voittaja valitaan tammikuun 2017 lopussa ja hänelle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

5. Jos voittajaan ei saada yhteyttä 7 päivän kuluessa ilmoituksesta, arvotaan uusi voittaja.

6. Visit Finland varaa oikeuden julistaa voittaja verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissa.

7. Visit Finland varaa oikeuden käyttää kuvamateriaaleja, kuten valokuvia ja videoita, omissa kanavissaan, kuten sosiaalisessa mediassa, osoitteessa VisitFinland.com ja kampanjasivustoissa.

8. Vahvistamme, että arvontaan / videohaastatteluun osallistuva henkilö luovuttaa Visit Finlandille ja Visit Finlandin yhteistyökumppaneille täydet oikeudet käyttää valokuvia ja/tai videomateriaaleja Suomen markkinointiin matkailumaana ja Suomen maineen edistämiseen. Materiaaleja saa käyttää maailmanlaajuisesti kaikissa medioissa rajoittamattoman ajan. Osallistuja hyväksyy materiaalien käytön ja myöntää niiden käyttöön pysyvät, rajoittamattomat oikeudet.

9. Visit Finland on vastuussa arpajaisverosta.

10. Kaikkia osallistujien henkilötietoja käytetään Suomen tietosuojalakien mukaisesti.

11. Voittaja on itse vastuussa mahdollisista vahingoista tai vammoista, joita matkan aikana voi sattua. Visit Finland ei ole vastuussa vahingoista. Voittajan tulee itse hankkia riittävä matkavakuutus itselleen ja matkatavaroilleen. Tarvittavien matka-asiakirjojen hankkiminen on myös voittajan vastuulla.

12. Visit Finland varaa oikeuden peruuttaa kilpailu tai muuttaa sen ehtoja tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta.

13. Vastuuvapautus: voittaja vapauttaa kaikki järjestäjät, yritykset ja muut yhteistyökumppanit, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen, vastuusta vammoihin tai vahinkoihin jotka aiheutuvat tosiasiallisesti tai väitetysti arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai käytöstä.

14. Sääntöjä ja järjestäjien päätöksiä tulee noudattaa aina. Ottamalla osaa arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Osallistujat myös sitoutuvat hyväksymään kaikki järjestäjien päätökset kilpailuun tai palkintoon liittyen.

Raffle rules

1.    The raffle is organised by Finpro – Visit Finland, P.O. Box 358, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, Finland, business ID 2725690-3.

2. The prize is a travel gift card to https://finlandtours.fi/. The prize is worth 500 euros.

3. The prize is non-transferable and cannot be claimed in cash.

4. The raffle will be ongoing for those who give video testimonials between 19 and 22 January 2017 at… The winner will be drawn at the end of January 2017 and contacted directly.

5. If the winner cannot be reached within 7 days of notification, a new winner will be drawn.

6. Visit Finland reserves the right to announce the winner on Visit Finland’s website and social media channels.

7. Visit Finland reserves the right to use any documentary material, such as photos and videos, in their own channels, such as social media, VisitFinland.com and campaign sites.

8. We hereby agree that the person participating in this raffle / giving a video testimonial grants Visit Finland and Visit Finland’s partners all necessary rights to use their photographs and/or video material (Materials) to market Finland for tourism and international recognition. The Materials can be used globally in all media for an unlimited time. The participant accepts use of the Materials and grants permanent, unlimited rights for their use.

9. Visit Finland is responsible for lottery tax.

10. Any personal data relating to participants will be used solely in accordance with current Finnish data protection legislation.

11. The winner bears full risk of any damage or accidents that may face them during the trip. Visit Finland assumes no liabilities. The winner should arrange sufficient travel insurance coverage for themselves and their property at their own expense. The winner must also acquire any necessary travel documents.

12. Visit Finland reserves the right to cancel or amend the competition or its rules without notice.

13. Disclaimer: the winner releases all organisers and companies and other partners that have taken part in the planning and execution of the raffle from all responsibility regarding injury or damage caused or alleged to have been caused by taking part in the raffle, or by receiving the prize or by taking advantage of the prize.

14. Rules and the organizers’ decisions must be adhered to. By taking part in this competition, the participants commit themselves to abiding by these rules. They also accept any decisions made by the organisers concerning the competition or the prize.