Att ta sig runt i Finland

Finland är stort och glest befolkat men att ta sig från punkt A till B är inget problem.

Chansen att du landar i Helsingfors är stor men om du trots allt inte skulle göra det finns det många förbindelser att välja mellan.

Om Finland

Finland är fullt av kontraster såsom de fyra årstiderna, midnattssolen och polarnatten, det urbana och det avlägsna, öst och väst.

Om Finland