Charmen med det gamla Helsingfors

Helsingfors är influerat av klassicism och moderniserat av funktionalism, samtidigt som det är känt för sin arkitektur i art nouveau-stil.

Finländska nationalistiska romantiska rörelsen blomstrade under det tidiga 1900-talet. Finländsk Art Nouveau fick inspiration av nationaleposet Kalevala. Stilen kallas också karelianism, en kulturell rörelse i Storfurstendömet Finland.

 

Helsinki

Helsingfors är en modern och kompakt europeisk stad känd för design och teknologi. Helsingfors attraktiva och unika karaktär kommer till stor del på grund av sitt nära läge till havet.

Helsinki