Charmen med det gamla Helsingfors

Helsingfors är influerat av klassicism och moderniserat av funktionalism, samtidigt som det är känt för sin arkitektur i art nouveau-stil.

Finländska nationalistiska romantiska rörelsen blomstrade under det tidiga 1900-talet. Finländsk Art Nouveau fick inspiration av nationaleposet Kalevala. Stilen kallas också karelianism, en kulturell rörelse i Storfurstendömet Finland.

 

Helsingfors

Helsingfors är en modern och kompakt europeisk stad känd för design och teknologi. Helsingfors attraktiva och unika karaktär beror till stor del på närheten till havet.

Helsingfors