Kuststadscharm

Staden Ekenäs var en gång i tiden en by där byborna tjänade sitt levebröd genom fiske och hantverk. Byn var känd bland sjöfarare som en trygg plats att lägga till. Byn fick status som stad år 1546, och är ännu i dag populär bland seglare och båtentusiaster.

Cirka 80 procent av befolkningen talar svenska på orten. År 2009 gick staden ihop med två andra orter i kommunen Raseborg, som ligger i landskapet Nyland i södra Finland.

Ekenäs by växte till sig kring stenkyrkan. Den byggdes på 1600-talet på Barckens udde, den äldsta delen av staden. Alla byggnader i gamla stan är skyddade med stränga regler för att bibehålla dem. Därmed bevaras gamla stan vars byggnader härrör från 1700- och 1800-talet. Trots att många byggnader under årens lopp har byggts om i gamla Ekenäs, har man försökt bevara gränder och smala gator. Gatunamn som Hattmakaregatan och Garvaregatan ger en inblick i deras historia.

Skärgård och kustområden

Du hittar fascinerande sevärdheter längs kusten och i dess hänförande sköna skärgård. De har alla sina speciella särdrag och ger dig som besökare chansen att uppleva någonting spännande. Lyckligtvis är det också lätt att ta sig till dessa platser.

Skärgård och kustområden