Kuststadscharm

Staden Ekenäs var en gång i tiden en by där byborna tjänade sitt levebröd genom fiske och hantverk. Byn var känd bland sjöfarare som en trygg plats att lägga till. Byn fick stadsstatus år 1546, och staden är ännu i dag populär bland seglare och båtentusiaster.

Cirka 80 procent av befolkningen talar svenska på orten. År 2009 gick staden i hop med två andra orter i kommunen Raseborg som ligger i området Nyland i södra Finland.

Ekenäs by växte till sig kring stenkyrkan. Den byggdes på 1600-talet på Barckens udde, den äldsta delen av staden. Alla byggnader i gamla stan är skyddade med stränga regler för att bibehålla dem. Därmed bevaras gamla stan vars byggnader härrör från 1700- och 1800-talet. Trots att många byggnader under årens lopp har byggts om i gamla Ekenäs, har man försökt bevara gränderna och smala gator. Gatunamn som Hattmakaregatan och Garvaregatan ger en inblick i deras historia.

Skärgård och kustområden

Fascinerande platser att se ligger på kusten och i dess hänförande sköna skärgård. De har alla sina speciella särdrag och ger den som tar sig dit chansen att uppleva någonting spännande. Det är som tur är lätt att komma till dessa platser.

Skärgård och kustområden