Tillsammans med finnarna i bastun

Om du vill förstå dig på finnarna bör du bekanta dig med den finska bastukulturen.

Bastun är en stor del av den finska kulturen och kan inte jämföras med någonting annat. Finnarna badar regelbundet bastu , går det för länge utan ett ordentligt bastubad känner de sig inte hela. I århundraden har bastun varit en plats där man helats både fysiskt som psykiskt. Bastun är en plats där man är naken i alla ordets bemärkelser. Det är här man kommer i kontakt med mänskligheten.

Att bada bastu tillsammans med någon handlar om en förbindelse, det är här man diskuterar allvarliga saker utan något som helst small talk. I Finland görs många stora beslut i just bastun, inte i mötesrum. Genom tiderna har det inte funnits ett Finland utan bastu. Se bildspelet ovan för att se hur bastun är en del av det moderna finska livet.

Om Finland

Finland är fullt av kontraster såsom de fyra årstiderna, midnattssolen och polarnatten, det urbana och det avlägsna, öst och väst.

Om Finland