Tusen sjöars land

När du kör genom Finland på sommaren kommer du att märka att två färger dominerar landskapet, grönt och blått. Skogslandskapet är bestrött med sjöar och vattendrag – eller i vissa fall vice versa – så det är inte för inte som Finlands smeknamn är De tusen sjöarnas land.

I själva verket är uttrycket en underdrift, eftersom sjöarna är 188 000 stycken totalt. Från huvudstadsregionen och hela vägen upp till Enare i Lappland är Finland fullt av oaser av rent blått.

Finländarna har ett speciellt nära förhållande till elementet vatten, och det utgör en källa till inkomst för många. I insjöområdet i Östra Finland finns Saimen, Finlands största sjö. Dess stränder kantas av flera städer och i vattnets skydd lever den sällsynta sälen Saimenvikaren, som är en av de mest utrotningshotade arterna i världen.