• UNESCOs världsarvsplatser

    Sveaborg

    Sveaborg är ett stort monument inom den militära arkitekturen. Sveaborg är även ett av Finlands största turistattraktioner samtidigt som den är en förort till Helsingfos då 850 invånare bor i de renoverade barackerna.

  • Det gamla Raumo

    Det gamla Raumo är en typiskt skandinavisk trästad. Den består av ett område historiska envåningshus, gamla kvarterssystem samt ett urbant samhälle med boende, butiker och olika slags tjänster. Gamla Raumo kom med på UNESCOs världsarvslista 1991.

  • Vi rekommenderar

    Du kanske också gillar dessa artiklar:

UNESCOs världsarvsplatser

I Finland finner man sju platser som ingår på Unescos världsarvslista:

Begravningsplats fråns bronsåldern i Sammallahdenmäki (1999)

Denna begravningsplats från bronsåldern innehåller mer än 30 rösen som erbjuder en unik titt in i de nordliga europas sociala och religiösa struktur som rådde för tre millennium sedan. (© UNESCO Världsarvscenter)

Sveaborg (1991)

Byggd under det sena 1700-talet, av Sverige, på en grupp öar belägna strax utanför Helsingfors hamn är denna borg ett intressant exempel på den europeiska militära arkitekturen för tiden. (© UNESCO Världsarvscenter)

Kvarkens skärgård

Kvarkens skärgård (i Finland) och Höga Kusten (i Sverige) ligger på var sida om Bottenviken, en förlängning av Östersjön. De 5600 öarna i Kvarkens skärgård utgör en ovanlig morän kallad “De Geer-moränerna” som utformats av den smältande isen 10 000 till 24 000 år sedan.

Det gamla Raumo (1991)

Belägen vid Bottenviken är Raumo en av de äldsta hamnarna i Finland. Byggd runt ett franciskanskt kloster där en kyrka från 1400-talet fortfarande står, är ett enastående exempel på en gammal nordisk stad byggd i trä. Fastän staden ådrog sig skador i en brand på 1600-talet har den bevarat sitt urgamla arkitekturiella arv. (© UNESCOs Världsarvscenter)

Petäjävesi Gamla Kyrka (1994)

Petäjävesi Gamla Kyrka i centrala Finland byggdes i timmer 1763-1765. Denna luteranska kyrka är ett exempel på en arkitekturiell tradition som är unik för östra Skandinavien. Den kombinerar renessansens centralt planerade kyrka med äldre influenser som kommer från den gotiska stilen med valv. (© UNESCOs Världsarvscenter)

Verla pappfabrik 

Verla pappfabrik(1996) och dess omgivning är ett enastående välbevarat exempel på en avlägsen småskalig industri förknippad med massa, papper och träproduktion som blomstrade i norra Europa och Nordamerika på 1800-talet samt tidiga 1900-talet. Bara en handfull platser som denna har bevarats fram till denna dag. (© UNESCOs Världsarvscenter)

Struves geodetiska båge

Struves geodetiska båge (2005) är en kedja trianglar som sträcker sig från Hammerfest i Norge ända till Svarta Havet. De går genom 10 länder och sträcker sig hela 2820km. Dessa forskningspunkter sattes ut mellan år 1816 och 1855 av astronomen Friedrich Georg Wilhelm Struve och representerar de första exakta mätmetoderna över en meridianbåge.

Kulturella toner

Kontraster är den huvudsakliga ingrediensen i det kulturella livet i Finland, förmodligen på grund av att allt låter och ser annorlunda ut ur ett nordiskt perspektiv. Detta kanske förklarar varför heavymetal spelas på cellon och filmer innehåller lite dialog.

Mer
Mer ur registret A-Ö