0529-YLlMn6v7-vastavalo-209212-2_8874

Somby – a rocking Sámi band