8 sätt att uppskatta Finland på

Hållbarhet är ett koncept som är naturligt för oss finländare. Det är ett levnadssätt som är inbäddat i vårt DNA tack vare vårt intima förhållande med naturen.

Ett värdesystem byggt på respekt för naturen har gjort Finland till en vägvisare inom miljörörelsen. Hållbart leverne är sammanflätat i vardagen och hållbarhet anses vara ett väsentligt inslag i allt från mat och energikonsumtion till design och resande och välbefinnandet av lokala samhällen.

Här är 8 sätt för dig att uppskatta det “gröna” Finland.

Om Finland

Finland är fullt av kontraster såsom de fyra årstiderna, midnattssolen och polarnatten, det urbana och det avlägsna, öst och väst.

Om Finland