Resa runt i Finland

Finland är stort och glest befolkat, men att ta sig från punkt A till B är inget problem. Trafiksystemen till lands, till havs och i luften är omfattande och pålitliga.

När du anländer till Finland, är chansen stor att du landar i Helsingfors, men även om du befinner dig i något annat hörn av landet kommer du att märka att förbindelserna är goda överallt. Oavsett om du reser per flyg, tåg eller bil försäkrar vi att du kommer att nå ditt mål.