Kuststadscharm

Ekenäs är en tätort i landskapet Nyland som erhöll stadsrättigheter av kung Gustav Vasa 1546. År 2009 slogs Ekenäs samman med två andra kommuner till en ny stad med namnet Raseborg.

Ekenäs var en gång i tiden en by där byborna tjänade sitt levebröd på fiske och hantverk. Byn var känd bland sjöfarare som en trygg plats att lägga till. Än i dag är Ekenäs populärt bland seglare, särskilt sommartid, och över 80 procent av invånarna har svenska som modersmål.

Trots att många byggnader under årens lopp har byggts om i Gamla stan i Ekenäs, har man strävat efter att bevara de ursprungliga gränderna och smala gatorna. Gatunamn som Hattmakaregatan och Garvaregatan ger en inblick i ortens historia.