Säg det på finska

Finska. Språket är likt folket som talar det – komplicerat och säreget. Det har inget att göra med ryska eller svenska, trots språkens geografiska närhet.

Det finska språket är relativt lätt att uttala: det har ett av världens mest fonetiska skriftsystem med bara några, enkla konsonanter och relativt få vokalljud.

Men grammatiken däremot… Finskan skiljer sig radikalt från svenskan (eller något annat språk) och är rätt så svårt att behärska. Finnarna älskar att reta turister med historier om milslånga sammansatta ord och verb med sjutton ändelser. I princip kan allt i en mening böjas för att indikera vem som gör vad, varför, när och på vilket sätt, så det kräver en rad ansträngningar för att konstruera till och med den enklaste meningen på finska.

Men räds inte – ibland är ett par ord det enda du behöver.

Vi hjälper dig att komma igång!

Om Finland

Finland är fullt av kontraster såsom de fyra årstiderna, midnattssolen och polarnatten, det urbana och det avlägsna, öst och väst.

Om Finland