Skip to main content.

Vad händer?

Väldigt mycket! Det ordnas över 3000 evenemang i Helsingfors varje år, och den blomstrande och samhällsorienterade stadskulturen resulterar i en mängd av innovativa och populära evenemang. Hundraårsjubileet av Finlands självständighet kommer att synas i gatubilden och firas genom hela året med omfattande och diverse program av händelser och evenemang.

 

Lokala tips