Ryssland

Kryssa på de finska vattnen

Hur integrera en resa inuti en resa? Hoppa ombord på ett kryssningsfartyg och färdas längs den vackra finländska kustlinjen eller ta en rundtur till grannländerna Sverige, Estland eller Ryssland. Själva resan är minst lika viktig som målet.

Läs mer
Resa runt i Finland

Finland är stort och glest befolkat men att ta sig från punkt A till B är inget problem.

Läs mer
Kryssa på de finska vattnen Resa runt i Finland