Allemansrätten - rätten att ströva omkring

I Finland är naturen inte bara vild, den är fri att avnjuta, med respekt. Enligt finsk lag har vem som helst som är bosatt i Finland, eller på besök, rätt att ströva omkring i de vidsträckta, obebodda skogarna och myrarna, leta ätbara växter och bär, fiska med lina samt njuta av naturområden. Vi kallar detta för allemansrätten, eller jokamiehen oikeudet.

Denna extraordinära frihet som kallas för Allemansrätten eller Jokamiehen Oikeudet gäller i hela landet, från de majestätiska nordiska skogarna som täcker 75% av landet till de 188,000 insjöar och oräkneliga öar längs den södra och västra kusten som skapar den finska skärgården. Men det är viktigt att komma ihåg att med sådana friheter kommer också skyldigheter. Finlands arktiska natur, speciellt i Lappland, är mycket skör. Försök att vandra med försiktighet, lämna inga spår, gå inte nära någons privata område och håll dig borta från skyddade områden som finns där för att skydda känsliga miljöer och djurliv så som häckande fåglar. Annars är det bara att njuta! Finlands vackra natur är till för alla att avnjuta.

Om Finland

Finland är fullt av kontraster såsom de fyra årstiderna, midnattssolen och polarnatten, det urbana och det avlägsna, öst och väst.

Om Finland