Ditt livs fångst

En tiondel av Finland utgörs av vattendrag och nästan en tredjedel av befolkningen fiskar i dem på sin fritid. Inte undra på att en överväldigande majoritet av landets 500 000 sommarstugor har byggts vid sjöar och dammar.

Fiske har en stadig plats i den finländska kulturen. Den berömda finska författaren Juhani Aho (1861-1921) beskrev fiske som en uplevelse som lämnade honom “trollbunden, berusad”. Det är lätt att hålla med när du ser den glittrande vattenytan på sjön i den tidiga morgonsolen, njuter av den rena tystnaden och sedan sakta inväntar att abborrarna nappar i vattnet.

Fiske är en året-runt hobby i Finland; endast fiskestilarna och fiskarterna varierar enligt säsong. De omfattande och rena vattendragen, en rik mångfald av arter och vackra sjöar och åar lockar till sig allt fler sportfisketurister till Finland. De finländska vattnen innehåller kring 60 fiskarter, av vilka ett tjugotal fiskas aktivt av kommersiella fiskare. Sportfiskare fångar ofta abborre, gädda, mört och gös. Siklöja är också en populär fisk bland fisketurister.