Hållbar finsk design

I Finland är design ett tankesätt och är sammanflätat med vardagen. Det är en livsstil som omfamnar tidlös skönhet, hållbarhet och ett harmoniskt förhållande med naturen.

Finlands mest berömda arkitekt och designer Alvar Aalto har sagt att “form måste ha innehåll och detta innehåll måste ha en kontakt med naturen.” Aalto gav lika mycket tyngd på form och funktion, och lät sig inspireras av det finska landskapet. Genom att inspireras av formerna och tonerna av miljön omkring honom skapade han vackra föremål och beboeliga utrymmen. Hans unika varumärke av Organisk Modernism försökte ta med en mer human kvalitet inom design och arkitektur som skiljde Finland från dess samtida i den tidiga modernistiska rörelsen, och fortsätter vara väsentlig för designkulturen idag.

Om Finland

Finland är fullt av kontraster såsom de fyra årstiderna, midnattssolen och polarnatten, det urbana och det avlägsna, öst och väst.

Om Finland