Se upp för älgen!

Du är ute på en fridfull skogspromenad, men rätt som det är får du syn på eller hör ljudet av detta enorma hjortdjur som kommer traskande genom snåren. Det lever cirka 100 000 älgar i de finländska skogarna.

En stor älghanne kan väga upp till 700 kg. Denna skogens konung är en hänförande syn med sin gigantiska flertaggade krona. Utöver brunstsäsongen på hösten är älgarna mycket skygga. Trots sin stora storlek ser man dessa djur mycket sällan. Dagtid håller de till djupt inne i skogarna, där de äter växter. Det är lättast att upptäcka älgar i skymningen, när de tar sig ut ur skogen för att söka föda i sumpmarker, ängar och åkrar.