Tillsammans med finnarna i bastun

Om du vill förstå dig på finnarna bör du bekanta dig med den finska bastukulturen.

Bastun är en stor del av den finska kulturen och kan inte jämföras med någonting annat. Finnarna badar regelbundet bastu, går det för länge utan ett ordentligt bastubad känner de sig inte hela. I århundraden har bastun varit en plats där man helats både fysiskt som psykiskt. Bastun är en plats där man är naken i ordets alla bemärkelser. Det är här man kommer i kontakt med mänskligheten. Bastun är en livsstil i Finland – barn upplever sitt första bastubad när de är endast några månader gamla, och så fortgår traditionen fram till livets slut.

Att bada bastu tillsammans med någon handlar om en förbindelse, det är här man diskuterar allvarliga saker utan något som helst småprat. I Finland fattas många stora beslut i just bastun, inte i mötesrummet. Genom tiderna har det inte funnits ett Finland utan bastu. Kolla bildspelet ovan för att se hur bastun är en integrerad del av det moderna finländska livet.

Om Finland

Finland är fullt av kontraster såsom de fyra årstiderna, midnattssolen och polarnatten, det urbana och det avlägsna, öst och väst.

Om Finland