Natur & Livsstil 1/2

"Wilderness wisdom" med Petri Kokkonen

Första lektionen

På den första lektionen börjar vi med grunderna, anknytningen till naturen och att införliva den som en del av ditt dagliga liv och välbefinnande. I del 1, under temat Natur & Livsstil, får du fördjupa dig i Finlands natur och upptäcka de grundläggande byggstenar som din inre finländare behöver.

Vad du kommer att lära dig

Under den här lektionen vägleder Petri dig genom det typiskt finska förhållningssättet till naturen som definierar vår livsstil. En aspekt av den här lektionen, som Petri särskilt betonar, är vikten av att få med naturens lugn i sitt dagliga liv. Vi kommer att gå närmare in på begreppen livsstil och självförsörjning, lära oss att utnyttja de rikliga gåvor som naturen ger. Petris förhållande till naturen är länkad till den finska traditionen där överlevnaden berodde på vår förbindelse med naturen. Den starka kopplingen till naturen har sina rötter i detta historiska band mellan människan och hennes omgivning som format vår finska identitet genom tiderna. Petri kommer att hjälpa dig förstå hur denna starka koppling uppstår och särskilt betona de viktigaste aspekterna till ett liv i harmoni med naturen. Du kommer att upptäcka hur du når ett sinnestillstånd där du verkligen är ett med naturen, vilket har en direkt koppling till den djupt rotade finska livsstilen. 

Vardagliga element i den finska livsstilen

    

Betydelsen av naturens lugn och stillhet

    

Den djupa anknytningen till naturen rotad i förfädernas traditioner

    

"Petris mästarklass ger en djupdykning i traditionella finska metoder och lär ut färdigheter som är nödvändiga för att leva i naturen och skapa en djupare koppling till den."

- Anna, USA

Din coach Petri Kokkonen

Petri Kokkonen är en vildmarksguide som bor i det avlägsna Vätsäri-området vid Enare strand. Han har alltid varit fascinerad av skogarnas och sjöarnas naturliga skönhet i Lappland. Hans kärlek till naturen ledde honom till en karriär som guide och entreprenör. Petris dagliga rutin innebär att använda traditionella jakt- och fiskemetoder för att få mat och hans jakthundar Elli och Elsa följer med honom på hans äventyr i vildmarken. 
 
För fyra år sedan gjorde Petri en stor livsstilsförändring när han bytte sitt hektiska stadsliv mot vildmarkens tystnad. Trots efterfrågan på hans arbete och livet i storstan kände han alltid en längtan efter att vara tillbaka i hjärtat av naturen där han tillbringade all sin fritid. Han bestämde sig för att fullfölja sin dröm och bytte sitt bekväma hem utanför Rovaniemi mot ett gammalt timmerhus utan el mitt i vildmarken. Han bor nu vid stranden av sjön Enare, långt från grannar och utanför allfartsvägarna. Han får vatten från sjön och mat från den omgivande naturen. För någon som bor i vildmarken är fiske, jakt och självförsörjning vardag. 
 
Efter att ha flyttat till vildmarken började Petri också fundera på hur han kunde införliva sin livsstil i sitt arbete. Som resultat började han med vildmarksturism året runt och erbjuda besökare autentiska upplevelser på Enare träsk, i vildmarken och den omgivande naturen.

Titta på lektionen Wilderness wisdom

         

Din uppgift

 1. Gå ut i naturen. Det kan vara en skog, en källa med vatten eller till och med en närliggande park. Lämna din telefon ett tag.
   
 2. Lyssna på naturens ljud och försök att tänka på de underbara saker som finns på just den här platsen, vad som väcker ditt intresse.
   
 3. Tänk sedan på vad platsen ger dig och vad den kan ge i framtiden. Hitta något som intresserar dig där och glöm omgivningens stress. Fokusera på naturen utan att tänka på vardagliga frågor.
   
 4. Försök att göra detta minst en gång i veckan till att börja med. Om du känner en anknytning till naturen, försök att upprätthålla den genom att öka antalet besök. Gör naturen till en del av ditt dagliga liv, en plats där du kan koppla av och andas.
   
 5. Om du upptäcker något intressant i naturen, dela det med dina vänner och försök att få dem involverade. Detta kan leda till att man hittar nya erfarenheter att dela.

Lektionen avslutad? Ladda ner lektion 1-certifikatet nedan, dela kursen med ditt nätverk och fortsätt till nästa klass!