Besök världsarvet Verla

Under ditt besök på världsarvsplatsen Verla träsliperi och pappfabrik kan du återuppleva den finska träförädlingens tidiga år och hur livet tedde sig i en liten by: de ursprungliga fabriksbyggnaderna jämte maskiner från 1800-talet, brukspatronens hem, den omgivande miljön med idylliska arbetarbostäder liksom forsen och dess kraftverk. På sommaren kan du därtill besöka bruksområdets verkstäder och butiker. Demonstrationer ges under särskilda hantverksdagar. Det finns även utställningar i området och en ny historisk promenad - en kort rutt med information på fabriksområdet.

Besök webbsida