Boende

Original Sokos Hotel Seurahuone | Saimen

Från 80 €

ORIGINAL SOKOS HOTEL SEURAHUONE, NYSLOTT

Savolaxisk gemyt vid Saimen

Ori­gi­nal Sokos Hotel Seu­ra­hu­o­ne i hjär­tat av Nyslott häl­sar dig varmt väl­kom­men! Vårt ho­tell har ett fan­tas­tiskt läge vid Sa­i­men, in­till sa­lu­tor­get och bara ett sten­kast från Olofs­borg.


Delikatesser och Saimens vackra sjölandskap

Välj ett hem­trev­ligt ho­tell­rum med full ho­tell­ser­vice eller en ny, ele­gant Seu­ra­hu­o­ne Apart­ment-lä­gen­het för ditt besök. De fles­ta rum och lä­gen­he­ter har en oför­glöm­lig ut­sikt över Sa­i­men.


Ät gott hos oss! I Per­li­na di Castel­los ve­dugn tilla­gar man piz­zor och på som­ma­ren tilla­gar man de­li­ka­tes­ser från Sa­i­men på vår tak­ter­rass Muik­ku­baa­ri. Vin­ba­ren, Co Work-rum­met, kon­fe­rens­rum­men och det triv­sam­ma säll­skaps­rum­met er­bju­der en trev­lig miljö att träf­fa vän­ner, kopp­la av eller ar­be­ta i.


Känn dig som hemma!

De nya lä­gen­he­ter­na med egna kök pas­sar för läng­re vis­tel­ser och lig­ger i Tott-huset ca 300 m från oss. På vägen till lä­gen­he­ter­na får du njuta av ett vac­kert land­skap. För­u­tom en över­natt­ning i Seu­ra­hu­o­ne Apart­ment-lä­gen­he­ten kan du också boka ho­tell­fru­kost och andra tillägg­s­tjäns­ter.


Välkommen, ta det lugnt!


Lake Saimaa, Visit Lake Saimaa, Visit Savonlinna, Saimaa Lakeland, Saimen


Var i Finland ?

Lakeland

Årstider

Passande upplevelse året runt

Ta kontakt

Original Sokos Hotel Seurahuone, Savonlinna

Kauppatori 4-6, 57130 Savonlinna
Besök hemsida