Den finska allemansrätten – rätten att ströva omkring och njuta av naturen

3 minuter att läsa

Foto: Marjaana Tasala

Vad man får och inte får göra när man strövar omkring i Finland

Finlands vackra natur är öppen för alla att utforska och njuta av! Finländarna kallar denna frihet ”Jokamiehen oikudet” eller ”allemansrätten”. Men som alltid gäller att rättigheterna också innebär ansvar. Vad man får och inte får göra när man strövar omkring i Finland.

I Finland är naturen både vild och fri. Lagen ger alla som bor i eller besöker Finland friheten att ströva omkring fritt på landsbygden, samla mat, fiska med lina och spö och njuta av att använda naturområden för rekreation – naturligtvis med respekt. Detta är känt som ”allemansrätten” eller Jokamiehen oikeudet.

Kom emellertid ihåg att med denna rättighet följer ansvar. Finlands arktiska natur, i synnerhet i Lappland, är ömtålig. Gå försiktigt, lämna inga spår, undvik privat egendom och gå inte in i områden som är utformade för att skydda känsliga miljöer eller vilda djur. Några få strikta regler gäller också oavsett var du är i Finland. Jakt och fiske, förutom med lina och spö, är strikt förbjuden utan ett tillstånd. Bortsett från detta är det bara att passa på att njuta! Finlands vackra natur är tillgänglig för alla.

Foto: Alexander Kuznetsov

Utforska nationalparker

Finland har över 40 nationalparker med tydligt markerade stigar som är tillgängliga för besökare. Håll dig till utmärkta stigar och campingplatser för att skydda ekosystemen (och hålla dig säker). De flesta nationalparkerna har också stugor som kan hyras och/eller olåsta vildmarksstugor som är öppna för vem som helst. Det är dock viktigt att respektera de oskrivna reglerna: städa undan efter dig och ersätt allt som du använder (till exempel huggen ved). Observera att vildmarksstugor inte är avsedda för kommersiell användning och att sängen alltid ska erbjudas till den som kommer sist. Läs mer i besökarens guide till friluftslivets etikett i finska nationalparker.

Foto : Marjaana Tasala
Kom ihåg att det endast är tillåtet att göra upp en lägereld i Finlands nationalparker på anvisade platser och om inga varningar för gräs- eller skogsbrand finns.
Foto: Julia Kivelä

Söka efter föda i det vilda

Tack vare det nordiska klimatet är de finska skogarna fyllda till brädden med näringsrik arktisk superföda på sommaren och i början av hösten. Det är en kort men riklig växtsäsong så det är bara att sätta i gång att plocka blåbär, gula kantareller och till och med hjortron i Lappland så länge det går. Tänk dock på att även om du kan plocka bär och svampar bör du som besökare aldrig hugga ner träd eller störa floran och faunan på något annat sätt. Undvik privata hem och plocka inte mer än det du kan äta.

Kantareller och bär, till exempel blåbär och svarta vinbär, är en del av den mest populära finska superfödan.
Credits: Harri Tarvainen

Träffa på djur

Älg, varg, lodjur, räv, järv och björn är bara några av de vilda djur som lever i de finska skogarna. Dessa djur är vanligtvis inte farliga om de inte provoceras. Tvärt om har de en tendens att dra sig undan från människor. Om du vill titta på eller fotografera djur på närmare håll ber vi dig att hålla dig till anvisade områden eller exkursioner som är avsedda för att titta på vilda djur. Du får aldrig mata eller närma dig ett vilt djur! Detta är deras hem och du är bara på besök där.

Foto : Harri Säynevirta
Foto: Konsta Punkka
Foto: Antero Aaltonen

Göra upp en lägereld

Det ingår inte i allemansrätten att göra upp en lägereld. I de flesta nationalparker är exempelvis lägereldar endast tillåtna i särskilda eldstäder. Kontrollera alltid reglerna på din destination och ta reda på om det finns en aktuell varning för gräs- eller skogsbrand i området. Under perioder vid risk för bränder är eldning strängt förbjuden. Om förhållandena är säkra kan du tända en eld i allmänna områden som är avsedda för detta eller med tillstånd från en landägare. När du tänder en eld måste du se till att den är begränsad på ett säkert sätt, skyddad mot vind och (helst) nära vatten. Tänd inte en eld på klippor som kan bli svarta och spricka, riv inte av bark och skär inte av trä från levande träd.

Besöka privat mark

Kom ihåg att du inte bara är en gäst i naturen utan en gäst hos markägaren när du är på privat mark. Du får vandra fritt och simma, cykla, paddla kanot, fiska med krok och lina eller fiska på isen eller till och med sätta upp ett tält på en del platser. Använd sunt förnuft och respektera andras rättigheter och privatliv – campa inte nära ett privat hem och gå inte in i någons trädgård.

Credits: Juho Kuva

Lämna inga spår

Finländare har nolltolerans när det gäller oväsen och nedsmutsning. Ta alltid med dig ditt skräp, undvik att föra liv och var försiktig så att du inte stör de vilda djuren. Håll dig på stigar om det går – det är säkrare för dig och du riskerar inte att skada ömtåliga ekosystem. Kom ihåg att lågt växande vegetation inklusive lavar, mossor och ris skadas lätt och att steniga fjäll är känsliga för erosion. Gamla istidsklippor längs kusten är utsatta för risker på liknande sätt. Lämna kort sagt inte kvar något annat än dina fotavtryck.

Finskt kranvatten är bland det bästa vattnet i världen. Ta med dig din egen flaska och använd den vart du än går för att minska slöseriet med plast. Om du vandrar i Lappland och hittar en frisk bäck som rinner ner från fjällen ska du inte tveka att smaka på vattnet!
Foto: Aleksi Koskinen

Se även

Hitta din skog

Hitta en skogspromenad eller skogsvandring som pas...